Ο ΟΙΚΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

     

 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ .

 

 
Αποτελέσματα Προηγούμενων Δημοπρασιών
 
 
34η Δημοπρασία 29 Νοεμβρίου 2023 - Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία
33η Δημοπρασία 7 Ιουνίου 2023 - Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία
32η Δημοπρασία 30 Νοεμβρίου 2022 - Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία
31η Δημοπρασία 8 Ιουνίου 2022 - Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία
30η Δημοπρασία 1 Δεκεμβρίου 2021 - Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία
29η Δημοπρασία 16 Ιουνίου 2021 - The Landmark Nicosia Hotel
28η Δημοπρασία 2 Δεκεμβρίου 2020 - The Landmark Nicosia Hotel
27η Δημοπρασία  4 Δεκεμβρίου 2019 - The Landmark Nicosia Hotel
26η Δημοπρασία 5 Ιουνίου 2019 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
25η Δημοπρασία  5 Δεκεμβρίου 2018 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
24η Δημοπρασία 23 Μαΐου 2018 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
23η Δημοπρασία 6 Δεκεμβρίου 2017 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
22η Δημοπρασία 10 Μαΐου 2017 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
21η Δημοπρασία 7 Δεκεμβρίου 2016 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
20η Δημοπρασία 1 Ιουνίου 2016 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
19η Δημοπρασία  2 Δεκεμβρίου 2015 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
18η Δημοπρασία 27 Μαΐου 2015 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
17η Δημοπρασία 3 Δεκεμβρίου 2014 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
16η Δημοπρασία 4 Ιουνίου 2014 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
15η Δημοπρασία 4 Δεκεμβρίου 2013 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
14η Δημοπρασία 30 Μαΐου 2013 - Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία
1η Φιλοτελική Δημοπρασία  27 Απριλίου 2013 - Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία
13η Δημοπρασία  22 Νοεμβρίου 2012 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
12η Δημοπρασία  17 Οκτωβρίου 2012 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσια
11η Δημοπρασία  7 Ιουνίου 2012 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
10η Δημοπρασία  7 Δεκεμβρίου 2011 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
9η Δημοπρασία  8 Ιουνίου 2011 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
8η Δημοπρασία  26 Οκτωβρίου 2010 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
7η Δημοπρασία  19 Μαΐου 2010 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
6η Δημοπρασία  14 Οκτωβρίου 2009 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
5η Δημοπρασία  29 Απριλίου 2009 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
4η Δημοπρασία  22 Οκτωβρίου 2008 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
3η Δημοπρασία  7 Μαΐου 2008 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
2η Δημοπρασία  7 Νοεμβρίου 2007 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
1η Δημοπρασία  9 Μαΐου 2007 - Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, Λευκωσία
 
 
 
 
 
 

Psatharis Auctions

Web Analytics
.