ABOUT US BUYING SELLING CALENDAR RESULTS CONTACT US .
Ο ΟΙΚΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

CURRENT AUCTION PUBLICATIONS SUBSCRIPTIONS PLACE BID ANNOUNCEMENTS LINKS .
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ .

 

   
     

Auction Sale:
Δημοπρασία
:

25

HILTON HOTEL, Nicosia -  5 Dec. 2018
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ Λευκωσία
- 5 Δεκ. 2018

 

 

Lot 73  

next lot

     

 
 Andreas Charalambides (b. 1939)
The dream of Aktaion
Signed and dated lower right: ANDREAS Charalambides, 03
Oil on canvas
100 x 60 cm

Estimate:

 3.500 - 5.000
 
  Place Bid   
 

 
 Ανδρέας Χαραλαμπίδης (γ. 1939)
Το όνειρο του Ακταίωνα

Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά:

ANDREAS
Χαραλαμπίδης, 03
Λάδι σε καμβά
100
x 60 εκ.

Εκτίμηση:

 3.500 - 5.000
 
  Συμμετοχή με προσφορά 
 

 Notes / Σημειώσεις
 

Ακταίων. Υιός του Αρισταίου και της Αντινόης, θυγατρός του Κάδμου, εκπαιδευθείς από του Χείρωνος ο οποίος τον είχε πλησίον του,  μέχρις ότου ανδρωθή. Εμορφώθη λοιπόν και ανεπτύχθη ο Ακταίων επάνω  εις το δροσερόν Πήλιον. Και έγινε ρωμαλαίος και ακούραστος κυνηγός, του οποίου ευτυχία ήτο να ζή εις τα δάση. Έτσι πραγματικώς έζησε μέχρι της ημέρας, που οι σκύλοι του, οι οποίοι αιφνιδίως  είχον προσβληθή  από λύσσαν, τον κατεσπάραξαν. Κατά την αρχαιοτέραν παράδοσιν το δυστύχημα αυτό ήτο τιμωρία του Διός ο οποίος ηγανάκτησεν  εναντίον του, διότι εκαυχήθη  ότι ήτο κυνηγός ανώτερος της Αρτέμιδος. Κατά μεταγενεστέραν όμως παράδοσιν ετιμωρήθη από της Αρτέμιδος διότι κατά τύχην την είδε γυμνήν λουομένην. Θεαί και νύμφαι ετιμώρουν αυστηρότατα το αντίκρισμα της γυμνότητος των  από θνητούς. Και αυστηρότερα από όλας  η πάναγνος Άρτεμις. Αυτή λοιπόν όταν αντελήφοη τον Ακταίωνα, του εράντισε  το πρόσωπο με ύδωρ και αμέσως εκείνος μετεμορφώθη είς  έλαφον κατασπαραχθείσαν από τους σκύλους του, εις τους οποίους η ίδια θεά έστειλε λύσσαν.

ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΛΙΟΥ

visitors...:::

 
 

Psatharis Auctions - Δημοπρασίαι Ψαθάρης

.